Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 4 of 4 (0.001 secs)
You searched for: publisher:"kattekliek"
[texts]Geschiedenis van een neger - anoniem
Geschiedenis van een neger is een anoniem, rond 1771 verschenen boekwerk. Het is het verhaal van een hugenoot, aangeduid met de letter N., die met zijn vrouw en dochter en vergezeld van de begaafde neger Thomas van Suriname naar Amsterdam reist. N. ontpopt zich als een meester met verlichte ideeën die gelooft in de natuurlijke edelheid van de mens. Hij verklaart deze ideeën wanneer een eiland wordt aangedaan waar een andere Hugenoot een heilstaat heeft gesticht...
Keywords: 18th century; history; protestants; slavery; Holland; Surinam; black people; Africans; 18e eeuw; geschiedenis; protestanten; slavernij; Suriname; zwarten; Afrikanen
Downloads: 103
[texts]Nature's Miracles Volume II - Elisha Gray
Second volume in a series of three on the subject of popular science, written by Elisha Gray. Published in 1900. Complete title: Nature's Miracles, Familiar Talks on Science, Vol. II.: Energy and Vibration; Energy, Sound, Light, Heat, Explosives.
Keywords: science; popular science; energy; sound; light; heat; explosives; physics; chemistry
Downloads: 573
[texts]Regel van den H Benedictus - kattekliek
Rule of Benedict, Dutch translation (1858), in the public domain, publisher Goemaere (Brussels); Regel van Benedictus, Nederlandse vertaling (1858), vrij van auteursrechten, uitgever Goemaere (Brussel)
Keywords: Benedict of Nursia; monastic life; Catholicism; Christianity; Benedictus van Nursia, kloosterleven, catholicisme, christendom
Downloads: 220 5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars5.00 out of 5 stars(1 review)
[texts]Van amoebe tot mensch - Hugo de Vries
Laatste lezing (1918) door Hugo de Vries (1848-1935) aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was één van de eerste evolutiebiologen en heeft o.a. het woord 'gen' ingevoerd in de wetenschap. Nederlands met Engelse vertaling. In deze lezing gaf hij een kort overzicht van zijn werk. Last lecture (1918) by Hugo de Vries (1848-1935) at the University of Amsterdam. He was one of the first evolution biologists and has introduced a.o...
Keywords: biology; evolution; evolution theory; genes; science; biologie; evolutie; evolutietheorie; genen
Downloads: 150
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related collections

opensource

Related mediatypes

texts